1. Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01]
 2. Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej - pobierz
 3. Organizowanie  procesu pracy - pobierz
 4. Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych - pobierz
 5. Stosowanie technik graficznych i multimedialnych - pobierz
 6. Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera - pobierz
 7. Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera - pobierz
 8. Programowanie w środowisku języka strukturalnego - pobierz
 9. Programowanie w środowisku języka obiektowego - pobierz
 10. Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych - pobierz
 11. Tworzenie interfejsu użytkownika - pobierz
 12. Zabezpieczanie dostępu do danych - pobierz
 13. Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT - pobierz
 14. Administrowanie systemem operacyjnym Unix - pobierz
 15. Administrowanie systemem operacyjnym Novell - pobierz
 16. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska - pobierz