Uruchamianie środowiska graficznego w Dev-C++

1. Pobrać plik cpp.zip, rozpakować archiwum, plik libbgi.a umieścić w katalogu Dev-Cpp/lib, a plik winbgim.h umieścić w katalogu Dev-Cpp/include

2. Utworzyć nowy projekt Console Application i zapisać go pod dowolną nazwą, np. grafika

3. W menu Projekt -> Opcje projektu -> Parametry w okienku Konsolidator dodać wpis:

-lbgi -lgdi32 -lcomdlg32 -luuid -loleaut32 -lole32.

4. W kodzie programu zainicjować grafikę. Przykład:

#include <winbgim.h>

int main()
{
initwindow(512, 512);
for (int r = 0; r < 512; r++)
for (int g = 0; g < 512; g++)
putpixel(r, g, COLOR(r/2, g/2, 0));
getch();
closegraph();
return 0;
}

5. Pisząc kolejne programy należy bazować na utworzonym w pkt. 2 projekcie grafika.